Ny dansk thriller fokuserer på danske mænds forhold til thaikvinder

Da 50-årige Lars møder den 21 år yngre Noi fra et af Thailands fattigste områder, bliver hans liv aldrig det samme igen. Få måneder senere er de blevet gift. Den spændende og "neglebidende" handling, følger det umage pars forsøg på at tackle deres vidt forskellige forventninger til ægteskabet. 

A DK Asiatiske lækkerier

Selvom parterne indgår ægteskabet med de bedste intentioner, bliver det mere end vandkeligt for dem begge. Blandt andet fordi de to er gået ind i forholdet med vidt forskellige årsager. Og netop det, at de gigantiske forskelle i de to kulturer, og ikke mindst deres manglende forståelse for den andens ønsker, får drastiske konsekvenser for dem begge.
 
Som om de ikke havde problemer nok med hinanden, kommer de også i clinch med politi og retsvæsen, en thailandsk massageklinik, en afpresser, samt adskillige asiatiske lækkerier”.
 
Romanen er skrevet af Kenno Simonsen, som udover at være Cand. Psyc. er samfundsdebattør i emner som sexologi, nydelsesmidler, og retsforhold. Som helt ung studerende kom Kenno til Thailand for at udføre studier, også kaldet feltarbejde, hvor han i en lærerig proces fik indblik i netop det, som mange mænd fra vesten overser når de gifter sig med en asiatisk kvinde, nemlig hvor meget ens egen kultur styrer ens egen opfattelse af verden. Og netop de enorme forskelle i den danske, og eksempelvis den thailandske kultur, får stor betydning, både i Kenno Simonsens roman, og ikke mindst i de danske asiatiske pardannelser, som findes og eller etableres ude i den virkelige verden. Forfatteren vender i øvrigt tilbage til Thailand næsten hvert år, og sammenlagt har han opholdt sig cirka 10 år i det land som han holder så meget af.

A DK Asiatiske lækkerier
 
Ud over at læse en spændende roman, kan mænd som endnu ikke har fulgt deres drømmemetode til at komme ud af den daglige ensomhed i Danmark, altså lære en masse om den thailandske kultur, og de problemer den kan skabe i et forhold, som ellers kan virke meget fristende, hvis man er en ensom middelaldrende eller gammel mand fra Danmark. Og de mænd som allerede sidder i fedtefadet og læser bogen kan nikke genkendende, og måske bande og at de ikke i tide lyttede til advarende røster.
 
”Læseren får indblik i nogle hyppige motiver bag tværkulturelle ægteskaber. Ofte føler begge parter sig udsat for stigmatiserende forestillinger fra omgivelserne. I bogen forsøger jeg at nuancere nogle af de kliche-agtige forestillinger, de – ofte med rette – føler sig udsat for”, udtaler bogens forfatter, Kenno Simonsen, der har opholdt sig 10 år i Asien.

A DK Asiatiske lækkerier

Hovedpersonernes seksuelle aktiviteter beskrives detaljeret - såvel de frivillige som dem, de presses eller overtales til.

”Det har ikke været tanken, at bogen skulle være erotika. Men seksualitet er en stærk drift, der i høj grad påvirker vores handlemønstre. Og når vi taler parforhold, er den slet ikke til at komme udenom. Man kan selvfølgelig spørge, om den skal beskrives så detaljeret. Men min fortællestil er jo ret detaljeret. Det ville være et bornert stilbrud, hvis jeg nøjedes med antydninger, så snart det drejer sig om personernes erotiske liv og seksuelle motiver."

Og forfatteren fortsætter:
"Her i mee-too kampagnens kølvand er disse jo blevet højaktuelle. Nois ambivalens overfor en seksuel krænker kan virke kontroversiel. Men verden er jo ikke så sort-hvid, som man ofte ynder at fremstille den. Kapitlerne, hvor Noi presses seksuelt, blev til, længe før der var tænkt på mee-too kampagnen. Så den havde jeg slet ikke i tankerne, da jeg skrev dem”, mener Kenno Simonsen afslutningsvist.
 
A DK Asiatiske lækkerier

Comments