Posts

BG: Jeg lever. Bor ved Sortehavet. Og har det godt!

​BG: Et velment skub fra sydvest