TH - Amnesty: Tortur er udbredt i Thailand

I de seneste år har politi og militær i Thailand rutinemæssigt tortureret og mishandlet folk i deres varetægt, viser ny rapport fra Amnesty International. På trods af styrets forsikringer om, at tortur ikke finder sted, er der talrige eksempler på grov mishandling bag de lukkede døre på politistationer og militærbaser, skriver Amnesty i en pressemeddelelse.

I Thailand har højtstående embedsmænd erklæret vilje til at stoppe brugen af tortur. Ikke desto mindre har Amnesty International gennem en toårig undersøgelse konstateret, at tortur stadig er chokerende udbredt.

Thailand er på vej med en ny lov, der, hvis den vedtages, udtrykkeligt vil kriminalisere tortur og yde beskyttelse mod tortur og andre former for mishandling.

Vedtagelse og gennemførelse af en anti-tortur lov, der er i fuld overensstemmelse med FN-konventionen mod tortur, er vigtige skridt for, at Thailand kan få gjort op med disse alvorlige krænkelser, skriver Amnesty International i forbindelse med offentliggørelsen af en ny rapport.

I rapporten "Make Him Speak By Tomorrow", beskrives de beviser, Amnesty International gennem to år har fundet for thailandske myndigheders brug af tortur og anden mishandling.

Med hjælp fra lokale menneskerettigheds-ngo'er har Amnesty International indsamlet en række vidnesbyrd fra overlevende samt indhentet retsdokumenter, lægejournaler og forskellige andre former for beviser vedrørende 74 tilfælde af tortur begået i mange forskellige sammenhænge.

I det sydlige Thailand har soldater tortureret personer med formodede forbindelser til oprørsgrupper. andre steder har myndighederne tortureret eller på anden måde mishandlet mennesker, som er anklaget for politisk relaterede lovovertrædelser.

Andre steder har politiet mishandlet mennesker, der anklages for politisk vold. Også formodede stofmisbrugere, migrantarbejdere og andre udsættes for tortur og mishandling.

Comments